Κεραμική εστία plug-in 2 ζώνες

  • Κεραμική εστία plug-in
  • 2 ζώνες οριζόντιας διάταξης
  • 3.6 kW Ισχύς 230V 1N 50/60 Hz
  • Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ 600x325x135 mm