Εμφάνιση όλων των 6 αποτελεσμάτων

Ταχυψύκτης 10κλ

  • Ταχυψύκτης 10κλ, για 6×1/1GN κατά πλάτος φούρνου
  • 0.64 kW Ισχύς 230V 1N 50 Hz
  • Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ 762x700x844 mm

Ταχυψύκτης 15,2κλ

  • Ταχυψύκτης 15,2κλ, για 6×1/1GN κατά πλάτος φούρνου
  • 0.85 kW Ισχύς 230V 1N 50 Hz
  • Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ 760x760x970 mm

Ταχυψύκτης 28κλ

  • Ταχυψύκτης 28κλ, για 10×1/1GN κατά πλάτος φούρνου
  • 1.2 kW Ισχύς 230V 1N 50 Hz
  • Διαστάσεις ΜΧΠΧΥ 760x760x1640 mm