Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2613025942.